Lääkekorvausjärjestelmä muuttui 1.1.2016


Lääkekorvausjärjestelmä muuttui 01.01.2016 Kaikki reseptillä ostetut Kela- korvattavat lääkkeet kerryttävät alkuomavastuuta. Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen, kun yhteenlasketut vuotuiset lääke-kustannukset ylittävät 50 euron alkuomavastuun. Alkuomavastuu voi täyttyä jo yhdestä lääkeostosta tai useammasta eri lääkeostosta. Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää      19 vuotta.
Apteekeissa ja Kelassa on ajantasainen tieto asiakkaan alkuomavastuun määrästä. Alkuomavastuun täyttymisen jälkeen asiakas saa lääkekorvauksen suoraan apteekissa. Jos samassa ostossa on usean eri korvausluokan lääkkeitä, ostot järjestyvät automaattisesti asiakkaalle edullisimpaan järjestykseen sekä apteekissa että Kelassa.

Video alkuomavastuusta ja lääkekorvauksista