Apteekkimme‎ > ‎

Henkilöstö


Kauhajoen Nuotti Apteekin apteekkarina toimii Elina Panula-Lehto. Kuvassa on apteekkarin lisäksi henkilökunta.


Lääkelaitoksen määräys 5/2011: Lääkkeiden toimittaminen säätelee apteekin henkilöstön toimintaa sekä työn ja tehtävien jakoa. Farmaseuttinen henkilöstö (apteekkari, proviisori ja farmaseutti) huolehtii farmaseuttista asiantuntemusta edellyttävistä apteekin tehtävistä. He ovat terveydenhuollon ammatinharjoittamislain ja –asetuksen mukaan laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joilla on mm. velvollisuus ylläpitää ja kehittää ammattitoimintansa edellyttämää ammattitaitoa sekä perehtyä ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. 

Apteekkari huolehtii asiakkaidensa ja yrityksensä hyvinvoinnista

Apteekkarin työssä yhdistyvät asiakaspalvelun kehittämisen lisäksi vastuu yrityksen taloudesta ja henkilökunnasta. Apteekkarina kehität yritystäsi eli apteekkia, päätät työnjaosta ja työtehtävistä sekä toimit yhteistyössä muun terveydenhuollon ja muiden kumppaneiden kanssa. Apteekkariksi ryhtyminen edellyttää proviisorin tutkintoa. Lisäksi jatkuva tietojen ja taitojen päivittäminen sekä alan kehittäminen ovat välttämättömiä edellytyksiä apteekkiluvan saamiseksi.


Proviisori on esimies ja asiantuntija

Proviisori on lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija. Apteekissa proviisori osallistuu farmaseuttien tavoin asiakaspalveluun, mutta usein pääpaino on esimies- ja suunnittelutehtävissä. Proviisori toimii apteekkarin alaisena ja apteekin henkilökunnan esimiehenä tukien heitä ongelmatilanteissa. Proviisori suunnittelee yhdessä apteekkarin kanssa apteekin toimintaa ja sen kehittämistä. Usein proviisorilla on vastuuta liikkeenjohdon ja markkinoinnin tehtävissä sekä henkilöstöasioissa. Töiden organisointi ja henkilökunnan koulutus sekä neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa kuuluvat tyypillisesti proviisorin työtehtäviin. Työ vaatii kykyä pitää langat käsissä tiukoissakin tilanteissa. Monipuolinen täydennyskoulutus ja alan kehityksen seuraaminen ovat työn ehdoton edellytys. Työtehtäviin liittyvän täydennyskoulutuksen lisäksi proviisorit voivat suorittaa apteekkifarmasian erikoistumisopintoja (PD). Proviisorin koulutus on edellytys apteekkariksi pyrkivälle.

Farmaseutti on lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija

Farmaseutin työ on vastuullista ja haastavaa asiakaspalvelua. Farmaseutti on asiakkaalle tärkeä puolueettoman lääketiedon jakaja, joka osaa selittää asiat selkeästi ja maallikon kielellä. Apteekissa farmaseutti kertoo asiakkaalle, kuinka lääke vaikuttaa, ja varoittaa eri lääkkeiden yhteensopimattomuudesta ja mahdollisista haittavaikutuksista. Farmaseutti myös neuvoo, kuinka lääkettä tulisi käyttää ja säilyttää turvallisesti. Yhä useammin farmaseutin tehtäviin kuuluu myös erilaisten lääkehoitoja tukevien palvelujen tarjoaminen ja niiden käytössä opastaminen. Farmaseutin työ apteekissa edellyttää korkeakoulututkinnon tuomaa vankkaa tietoa lääkeaineista ja niiden lukuisista vaikutuksista ihmiseen. Ehdottoman tärkeää on taito soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön. Kaikkiin työssä eteen tuleviin tilanteisiin ei aina voi valmentautua opintojen kautta. Silloin tarvitaan nopeaa hahmotuskykyä ja hyviä tiedonhankintataitoja. Farmaseutin pitää myös kyetä kuuntelemaan asiakasta ja suhtautumaan heidän asioihinsa myötätuntoisesti ja asiantuntevasti.

Lääketeknikko on apteekin moniosaaja

Lääketeknikoiden työ apteekissa on hyvin monipuolista. Työ voi painotuksiltaan vaihdella apteekeittain ja työntekijän vahvuuksien ja erityisosaamisen perusteella. Lääketeknikot huolehtivat esimerkiksi apteekin lääkevarastosta ja tietotekniikkaan liittyvistä tehtävistä. Ilman hyvin hoidettuja työvälineitä ei apteekin toiminta suju. Lääketeknikon tehtävänä on lääkkeiden tilaaminen, saapuvan tavaran vastaanottaminen ja paikalleen vieminen. Myös erilaiset toimistotyöt, kuten esimerkiksi laskutus ja asiakirjojen arkistointi tai kampanjailmoitusten laatiminen kuuluvat lääketeknikon tehtäviin. Lääketeknikko toimii usein apteekin tietotekniikkatukihenkilönä. Hän huolehtii ohjelmistopäivityksistä ja varmuuskopioista sekä vastaa laitteiden korjaustoimenpiteistä vikatilanteissa. Monissa apteekeissa lääketeknikko rahastaa kassalla ja somistaa näyteikkunat. Myös lääketeknikon työ vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta sekä kykyä hypätä tehtävästä toiseen aina tilanteen mukaan.

Lähde: Suomen Apteekkariliitto 


Kauhajoen Nuotti Apteekissa lääketeknikon tehtävissä toimii myös muuta teknistä henkilökuntaa esim. merkonomeja. Tekninen henkilökunta ei osallistu lääkeneuvontaan Kauhajoen Nuotti Apteekin palveluvalinnassa, koska farmaseuttiseen asiantuntemukseen perustuvaa lääkeneuvontaa tulee antaa myös apteekin itsehoito- ja palveluvalintaosastolla (Lääkelaitoksen määräys 5/2011: Lääkkeiden toimittaminen).