Lääkityksen tarkistuspalvelu

Väestön nopea ikääntyminen sekä lääkkeiden käytön ja monilääkityksen lisääntyminen iäkkäillä haastavat järkeistämään lääkehoitoja Suomessa. Jos potilaan lääkitysongelmaa ei tunnisteta, hän saattaa kuormittaa muuta terveydenhuoltoa turhina vastaanottokäynteinä tai sairaalajaksoina. Lisäksi tarpeeton monilääkitys saattaa heikentää potilaan elämänlaatua. Kauhajoen Nuotti Apteekissa tehdään asiakkaan pyynnöstä Lääkityksen tarkistusta. Lääkityksen tarkistuspalvelusta peritään erillinen korvaus: kanta-asiakkaille  65 €, muille 70 €.

Lääkityksen tarkistuspalvelun tarkoituksena on selvittää potilaan lääkitykseen liittyviä epäkohtia. Näin mahdolliset ongelmat tulevat ajoissa huomatuiksi. Kauhajoen Nuotti Apteekissa tarkistuksen suorittaa farmaseutti tai proviisori. Potilaalla on mahdollisuus viedä tarkistuksesta tehty raportti hoitavalle lääkärille. Vastuu mahdollisista lääkemuutoksista on aina hoitavalla lääkärillä. 
Tule Nuottiin, niin keskustelemme asiasta lisää kanssasi!

Voit myös tulostaa alla olevasta linkistä itsellesi lääkelistan, johon sinun tulee täyttää tiedot käyttämistäsi resepti- ja itsehoitolääkkeistä sekä muista valmisteista mahdollisimman täydellisesti. Voit hyödyntää listaa asioidessasi apteekissa tai muualla terveydenhuollossa, tai tuoda mahdollisimman tarkasti täytetyn lääkelistan Lääkityksen tarkistuspalvelua varten Kauhajoen Nuotti Apteekkiin.