Palvelut‎ > ‎Erikoispalvelut‎ > ‎

Muut erikoispalvelut


Turvallinen lääkehoito- opas
Lääkehuollon konsultaatio


Lääkehuollon konsultaatio on lääkitysturvallisuutta parantava asiantuntijapalvelu, jossa farmaseuttimme tai proviisorimme toimii moniammatillisessa yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa. Lääkehuollon konsultaatiossa farmaseutti tai proviisori arvioi toimintayksikön henkilökunnan kanssa, miten lääkitysturvallisuutta edistävät toimintatavat toteutuvat toimintayksikössä lääkehuollon osalta. Perinteinen lääkekaapin tarkistus on osa lääkehuollon konsultaatiota. Konsultaation tarkoituksena on kannustaa henkilökuntaa itse pohtimaan työskentelytapojaan, auttaa heitä havaitsemaan lääkehuollon turvallisuuteen liittyviä kehittämiskohteita sekä löytämään ratkaisuja toiminnan turvallisuuden parantamiseksi. Tämä on maksullinen palvelu.

Lääkehoitosuunnitelma (= LHS)

Lääkehoitosuunnitelma on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä laadittava työväline lääkehoidon eri osa-alueiden määrittämiseksi ja hallitsemiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallinen Turvallinen lääkehoito -opas suosittaa, että kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa toiminta- ja/tai työyksiköissä laaditaan lääkehoitosuunnitelma. Monista hoitoyksiköistä lääkehoitosuunnitelma vielä puuttuu. Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyökumppaneillemme maksullisena asiantuntijapalveluna lääkehoitosuunnitelman laatimis- ja päivittämistyötä.

Ensiapukaapit  ja -laukut 

Kauttamme on mahdollista hankkia ensiapulaukkuja ja -kaappeja, joiden sisällön laadimme maksullisena asiantuntijapalveluna asiakkaan tarpeiden mukaan. Yrityksille tarjoamme sopimuksen mukaan myös niiden ylläpidon, jotta kaappien ja laukkujen sisältö olisi aina ajantasainen.

Insuliinipumpun säiliöiden täyttö

Kauhajoen Nuotti Apteekissa pystytään saattamaan insuliinipumppusäiliöt steriilisti käyttökuntoon. Apteekilla on siihen validoidut työskentelyolosuhteet ja -tavat. Insuliinipumppusäiliöiden käyttökuntoon saattamisesta koituva suora kustannus potilaalle on 4,50 €.

Esitelmät ja koulutukset

Ota rohkeasti yhteyttä, jos toivot saavasi apteekin asiantuntijan luennoimaan, esitelmöimään, kouluttamaan tai vain keskustelemaan lääkkeisiin ja lääkityksiin liittyvistä asioista esim. potilasyhdistysten tai vertaistukiryhmien tilaisuuksiin.Mikäli kiinnostuit tarjoamistamme erikoispalveluista, ota yhteyttä Kauhajoen Nuotti Apteekkiin saadaksesi tarkempia tietoja.